Geriatri palvelee ikääntyvää väestöä. Geriatrin erikoisalaa ovat muistisairauksien diagnostiikka ja hoito sekä ikääntymiseen liittyvät erityiskysymykset, kuten lääkitysten kokonaisarviointi monisairailla potilailla.

Geriatrian erikoislääkärit