slide13

Lapin Kansa 2.8.2016: ”Vahva lantionpohja antaa tuen koko kehon hyvinvoinnille”.

Lantionpohjan fysioterapialla tarkoitetaan konservatiivista hoitoa, jolla ennaltaehkäistään ja hoidetaan erilaisia lantionpohjan lihaksiston ongelmia, kuten virtsankarkailua, yhdyntäkipuja ja kohdun laskeumia. Lantionpohjaan liittyvät ongelmat ovat yleisiä etenkin synnyttäneillä naisilla, koska raskaus ja synnytys kuormittavat lantionpohjan rakenteita. Lantionpohjan lihasten harjoittaminen, biofeedback ja sähköstimulaatio ovat mahdollisia hoitokeinoja toimintahäiriöitä hoidettaessa.

Lantionpohjan fysioterapiassa asiakkaan tilanne kartoitetaan haastattelulla ja tutkimuksella, jossa selvitetään fysioterapiaan tulon syyt, oirehistoria ja nykytilanne sekä mahdollisten toimintahäiriöiden vaikutus arkielämään. Lantionpohjan lihakset tutkitaan emätinpalpaatiolla, jolla arvioidaan lihasten toimintakyky. Emättimen sisäistä palpaatiota käytetään lantionpohjan lihasten supistamistekniikan opastamiseen sekä supistamisen voimakkuuden, rentoutumisen ja kestävyyden arviointiin.

Lisäksi harjoittelu- ja hoitokeinona käytetään biofeedback- eli biopalaute-mittaria, jolla mitataan lantionpohjan lihasten toimintakyky, jännitys- ja rentousarvot. Biofeedback on emg-laite, joka antaa asiakkaalle palautetta lantionpohjan lihasten puristusvoimasta, sähköisestä aktiviteetista sekä harjoittelun vaikutuksista. Biofeedbackin ja lantionpohjan lihasten harjoittelun yhdistämisellä on todettu olevan merkittävä vaikutus ponnistusinkontinenssin hoidossa.

Lantionpohjan toimintahäiriöiden fysioterapiassa kiinnitetään huomiota myös ryhtiin ja keskivartalon syvien lihasten hallintaan, jotka yhdessä vaikuttuvat lantionpohjan toimintaan.