Mekaaninen Diagnisointi ja Terapia (MDT) menetelmä on kansainvälinen hoitomenetelmä, jolla pyritään selvittämään mekaanisen oireen mahdollisuus. Hoitomuodosta käytetään myös nimitystä McKenzie-menetelmä.

MDT-menetelmässä pystytään tutkimaan ja hoitamaan kaikkia tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja. Hoidon periaatteena on asiakkaan tarkka haastattelu, jonka jälkeen tutkimisen perusteella ohjataan asiakkaalle omahoitoharjoitteet vaivan hoitoon. Manuaalisia, terapeutin tekniikoita (mobilisoinnit) käytetään terapeutin arvion mukaan. Menetelmässä otetaan myös huomioon vaivan ennaltaehkäisy jatkossa, joka tapahtuu opetuksellisen osion kautta.

Jos tutkimusosiossa on todettu, että kivunsyy johtuu mekaanisesta vaivasta, lähdetään asiakkaiden omaharjoitteiden sekä terapeutin tekniikoiden kautta seuraamaan, lähteekö oirekuva kehittymään haluttuun suuntaan. Terapiassa on alkuun oleellista tiivis yhteydenpito asiakkaan kanssa (puhelimitse/vastaanotolla), millä on tarkoitus seuratata mekaanisen oireen paranemista.

Kun kipu on saatu hallintaan, lähdetään nousujohteisen harjoittelun avulla kudosten kuormituskykyä lisäämään. Tämä tapahtuu omatoimisen harjoittelun kautta, jota asiakas yhdessä terapeutin kanssa suunnittelevat. Viimeisillä tapaamisissa terapeutti käy asiakkaan kanssa läpi omatoimista hoitoa, jolla jatkossa vaivan uusiutuminen voitaisiin ennaltaehkäistä.

Lähteet : McKenzie istituutti